שירים

מכוות אש

מכוות האש , חותם החטא הטוב

כמו להמריא מגופך

את -  כל העונות כולם

 

כלחש ערוות הרימון בהבקעו

עוקץ דבורת הדבש בזעמה

קד לך  ,  בנשוב האהבה

 

אבוד במטמוני הצוף והתבלינים בבשרך

מעלה ומטה , בקעה והר

כפייטן המקפיד בטעמים

מפליג בך , שמים אדירים

 

יודע , נפל הפור

כמו חזר משה ושיבר הלוחות

צמא ,

לשלווה , לאחר האהבה.

 

תגובות

רבקה ירון / *** / 30/05/2023 21:18
אודי גלבמן / אל נא אל תפסיק נדוד... נ / 30/05/2023 23:58
שמואל כהן / פיוט כתבת יצחק היקר / 31/05/2023 03:00
יקיר (יקי) דסא© / מכוות האש , חותם החטא הטוב... / 31/05/2023 07:32
אלה לי / רגיעה לאחר מעשה האהבה 😘לפעמים נופל הפור / 31/05/2023 11:18
נורית ליברמן / כפייטן המקפיד בטעמים מפליג בך , שמים אדירים / 31/05/2023 16:33
עליזה ארמן זאבי / מכוות אש ... / 31/05/2023 17:13
אורנה / יצחק יקר / 01/06/2023 07:07