שירים

סיפור

זרועי כוכבים סיפרו לי סיפור של

כמיהה אחרת שהייתה בתוכי

ואני שרה למדרגות הדרך בפסיעות כה בטוחות

וחושבת לעצמי עוד מה שרק רציתי

לאחוז חזק

לבל תקמול הדרך שלי

יש עדיין גורמים שאומרים לי אל חזור ואני בוחרת לא להיות ויש עוד דברים שאומרים לי לא היום

מעלה אחת בי בחרה בריבועים שונים

ואני הפכתי למשוואה חשבונית דמעות סופרת כמו בחשבון לומדת.

תגובות

שמואל כהן / הדימויים יוצרים סקרנות רבה / 20/05/2023 17:38
רבקה ירון / *** / 20/05/2023 20:57
אורנה / החיים מלמדים יום ביומו / 21/05/2023 09:40
עליזה ארמן זאבי / בסוםו של עניין ... / 21/05/2023 13:44
נורית ליברמן / לאחוז חזק לבל תקמול הדרך שלי / 21/05/2023 18:30
אלה לי / אכן דייקת קמילה זו תחושה של אין חיים ...😪 / 21/05/2023 19:42