שירים

אי ודאות-הגיג

כל היוצר רוח

יוצר סופה

לאחר הסופה

נוצר שקט

השקט משרה

אי ודאות

אי הודאות

יוצרת תקווה

--------------

חג אורים שמח

תגובות

דני זכריה / אי וודאות יוצרת תקווה / 01/12/2021 12:38
רבקה ירון / *** / 01/12/2021 13:30
גלי צבי-ויס / השתלשלות / 01/12/2021 13:47
מרים מעטו / גלי יקרהלי / 01/12/2021 14:02
אודי גלבמן / אי הוודאות עלולה ליצו / 01/12/2021 16:35
אורנה / ממש כך / 01/12/2021 17:10
שמואל כהן / הגיג נפלא כתבת מרים היקרה🌹💘🌹 / 01/12/2021 17:33
נורית ליברמן / תקווה / 01/12/2021 18:04
יצחק אור / תקוות / 01/12/2021 20:05
צבי רז / רוחות אהבה לפעמים. לפעמים / 02/12/2021 08:25
יום טוב צבי / ליצור רוח / 02/12/2021 09:16
אהובה קליין / מרים היקרה. / 03/12/2021 09:54