שירים

הגיג-אני יודעת

אם לא הייתי

קיימת לפני

מי ערב לי

שאהיה קיימת

אחרי

אני יודעת

שאני קיימת

בהווה

והוא

כהרף עין

------------יום נעים

תגובות

דני זכריה / קיימת בהווה / 29/07/2021 09:53
מרים מעטו / דני יקר / 29/07/2021 10:20
אורנה / כהרף עין / 29/07/2021 10:22
מרים מעטו / אורנה אהובה / 29/07/2021 10:37
שמואל כהן / הָאֶתְמוֹל נִהְיָה עָבַר / 29/07/2021 12:26
יצחק אור / קיימת ובועטת / 29/07/2021 12:32
אודי גלבמן / שאלת האין סוף של כל הד / 29/07/2021 12:53
רבקה ירון / *** / 29/07/2021 15:55
גלי צבי-ויס / ההווה / 29/07/2021 20:55
יום טוב צבי / קיימת / 30/07/2021 08:44
אהובה קליין / מרים היקרה. / 30/07/2021 09:09
נורית ליברמן / אני קיימת בהווה / 30/07/2021 11:47