שירים

נאספת

זו הייתה ראיה על חושית

כמו להביט למרחב הזמן

ולחשוב שזה מוגמר

זה היה מגע מרחף

אל עולמות שהיו פעם בהירים לי

בתוך נגיעה הייתה יד מלווה

בעודי

נתמכת ע"י המלאכים

שאמרו לי ראויה את

כשאני נאספת

פעם אחר פעם

לתוך מרחב בטוח

מחבקת ישויות

מרחפות

אל עולמי

הצלול

תגובות

אודי גלבמן / וכך את אוספת את עצמך א / 12/04/2021 05:44
אורנה / עוד מימד / 12/04/2021 06:43
גלי צבי-ויס / את ראויה / 12/04/2021 07:05
שמואל כהן / גם המלאכים יודעים / 12/04/2021 07:44
נורית ליברמן / ראיה על חושית / 12/04/2021 08:58
רבקה ירון / *** / 12/04/2021 13:17
מרים מעטו / אלהלי יקרה / 12/04/2021 15:18
שמאי ארמן / ראויה / 12/04/2021 23:41