שירים

התו הירוק

פתחו שערים אבוא בם

כי כלתה נפשי

לירוק

אחיי ואחיותיי-

די!

 

לאט  אני דולה צבעים

ירוק אשר לשדות

תכלת אשר לשמים

כתום אשר לשקיעה

וזריחה ועוד זריחה, לאהבה

 

די,

הגעגועים שלי צומחים בלילות

מכים בי בחלומות

די  אני רוצה את הרוח לבושה לגופי

את האור העולה, בך-ובי

 

על משכבי בלילות

מבקש את שאהבה נפשי

חירות

די, לא רוצה אותי במראה

רוצה אותך, חופש ואהבה

 

די!!

 

תגובות

אורנה / די / 28/02/2021 10:17
דני זכריה / ​רוצה אותך, חופש ואהבה / 28/02/2021 10:31
נורית ליברמן / די! / 28/02/2021 11:11
שמאי ארמן / משאת נפשם של רבים, נקע / 28/02/2021 12:22
מרים מעטו / איש יקר / 28/02/2021 12:39
רבקה ירון / *** / 28/02/2021 13:54
אודי גלבמן / משוררים לירוק ולחופש / 28/02/2021 15:00
גלי צבי-ויס / כלתה נפשי לירוק / 28/02/2021 15:37
יום טוב צבי / חופש ואהבה / 28/02/2021 20:19
שמואל כהן / עורג לחירות באהבה / 28/02/2021 21:29