שירים

ביקשה נפשי

ביקשה
נפשי
את
רוחך
קראתי
לך
באוב
ורוחך
צפה
עלתה
מן
האוב
ודברייך
היו
נהירים
טובים
מבטיחים
ושילחתי
רוחך
לכור
מחצבתה
ואת
פרשת
כנפיים
כמלאך
ושובל 
אור
דרכך
~~~~~~~~~
לסוני ז"ל

תגובות

יום טוב צבי / רוחה / 19/05/2020 09:17
יצחק אור / קראתי / 19/05/2020 11:15
גלי צבי-ויס / מן האוב / 19/05/2020 12:35
שמואל כהן / מאירה לך את הדרך / 19/05/2020 13:22
דני זכריה / שובל אור דרך / 19/05/2020 13:40
מרים מעטו / ~love~ ~king~ / 19/05/2020 13:57
אושרדור / אשרי הזוכר  כי חסד עשה / 19/05/2020 15:08
נורית ליברמן / קראתי לך באוב / 19/05/2020 16:00
מרים מעטו / ~love~ ~love~ / 19/05/2020 16:48
נורית ליברמן / אני יודעת את הקשר המיו / 19/05/2020 21:47
מרים מעטו / ~love~ ~love~ / 19/05/2020 22:20
בא בימים. / כור מחצבתה. / 19/05/2020 18:18