שירים

תשבץ לא פתור

הגחתי
לעולם
כתשבץ
לא
פתור
הייתי
חידה
בעיני
עצמי
חייתי
בסימן
קריאה
אלך
מן
העולם
בסימן
קריעה
ובסופם
אסמן
נ ק ו ד ה.

תגובות

אושרדור / למרים / 05/04/2020 12:42
נורית ליברמן / חידה בעיני עצמי / 05/04/2020 15:15
שמואל כהן / עם חלוף השנים / 05/04/2020 16:53
עליזה ארמן זאבי / מרים אחות יקרה לי !תשב / 05/04/2020 18:11
שמאי ארמן / מרים יקרה..!!!שעון הזמן / 05/04/2020 21:01
גלי צבי-ויס / חידה / 06/04/2020 07:16
יצחק אור / תשבץ / 06/04/2020 10:31