שירים

אל נקמות השם

כי יודע  אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד~ תהילים א
ים כחול
טובל בטוהר
תכלת שמיים
שוקקת תום
ואנו ליבנו
הוכתם
בעוונות
זימות וחטא
כאילו אין
אלוקים ממעל
המחכה לשעה
הנכונה
למחות רשעים
מעל פני
האדמה
~~~~~~~~~~~
נכתב בנעורי
ויש עוד במלאי
יום נעים
ממני מרים

תגובות

עליזה ארמן זאבי / מרים אחות יקרה לי !!!הכ / 24/03/2020 16:05
דני זכריה / למחות רשעים מעל האדמה / 24/03/2020 17:55
גלי צבי-ויס / חזק / 25/03/2020 06:27
יום טוב צבי / מחכה לשעה הנכונה / 25/03/2020 06:59
אורנה / הכי אקטואלי להיום - / 25/03/2020 08:39
יצחק אור / הכתם / 25/03/2020 11:49
שמואל כהן / האין צדיק אחד בסדום? / 25/03/2020 15:47