שירים

"חלום שקם עימו בבוקר"


לכל אדם חלום

שקם עימו בבוקר

ורק אצלי החורף

יקדים בואו תמיד

עצי הצפצפה ניגנו

בשיר שלכת זוהר

הנחל מאור כוכב

צפוני עצוב לראות

חוף ים בודד שלא

דרכה בו רגל ושאון

גלים עד ראש צוקים

עת לקום ולעשות שלום

עם עצב ולרוץ עימו

למרחקים שלא ישוב

לרקוד עימי בחלומי 

 

 


תגובות