שירים

נדר

נדר/עידית אורדן

הוא נמצא במצוקה

נפשו לפתרון זקוקה

הוא נודר נדר

כשהוא יהיה בסדר

יתרום  לחֶברָה וימלא הבטחותיו

אך עם הבראתו שכח את התחיבויותיו

חייב לדעת שבין אדם לחברו,

על הפרת הבטחה

אין קבלת  סליחה

לכן לפני הבטחה יש לחשוב ולשקול

האם לקיים אותה, הוא יכול.

תגובות

גלי צבי-ויס / נדרים / 25/09/2016 06:32
בשן / נדר / 25/09/2016 07:17
עידית אורדן / בנדרים בין אדם לחברו א / 25/09/2016 08:13
יום טוב צבי / לקיים אינו יכול / 25/09/2016 08:01
נורית ליברמן / נדר הוא דבר קשה, וצריך / 25/09/2016 10:49
לילי א. / נכון ואמתי ! אחד הכללים לנדר..לא לנדור סתם ! / 25/09/2016 11:36