שירים

הזיכרונות

הזיכרונות / גליה א.א

‏21/06/2016

 

באים והולכים כרצונם

אני מנסה לתפסם

לעשות בהם מעשה

לכבלם אלי לחזה

שלא ילכו להם ככה סתם

כי מהם נברא עולמי,

אבי, אמי, אֲחִי,

משפחתי שלי,

ידידיי מעשיי,

גם דיבוריי.

 

רוצה לזכור את אותם

פרורי אושר ולאוהבם

לברור בהם, לגעת

לחבקם, להצמידם

שלא "יברחו" מאיתי

אך אני כאותו תינוק

מפויסת מתפשרת

על שנשאר לי מהם

ובונה זיכרונות חדשים.

תגובות

אודי גלבמן / כל אחד מאיתנו מנסה לשמ / 24/06/2016 20:28
גלי צבי-ויס / פירורי אושר / 25/06/2016 07:56
יום טוב צבי / באים והולכים כרצונם / 25/06/2016 09:11
גדי רוט / שבוע טוב לך גליה אזולאי יקירתי יפה הוא שירך הזיכרונות אהבתי ~love~ / 25/06/2016 19:55
נורית ליברמן / פרורי אושר ולאוהבם / 25/06/2016 21:09
אילנה בר שלום / זעכרונות / גליה אזולאי / 03/07/2016 13:01