שירים

לעולם אל תשכח, את הוראות ההפעלה!


היא המלכה , 

של הממלכה .

נחבאת אל הכלים

מקשיבה לרחשים .

בלילה במיטה,

נוטלת יוזמה.

ביד אחת אוחזת,  

ובאוזניו לוחשת :

לעולם אל תשכח

את הוראות ההפעלה!

הוא הגבר  והיא המלכה,

של הממלכה.

תגובות

יצחק אור / מטה / 15/02/2016 11:20
גלי צבי-ויס / מקשיבה לרחשים / 15/02/2016 12:05
גלי צבי-ויס / מקשיבה לרחשים / 15/02/2016 12:05
זיגי בר-אור / כאשר הוא מגיע לגיל מסו / 15/02/2016 17:44