שירים

משובת נעורים

חמדת ימים בין

שמשות חיי יצאה

לשוט ברחובות.

קליפות געגוע 

נושרות על מרצפת

אומרות שלום לכל

הנקרה בדרכן.

כמו העץ  שואפת

שמי תכלת 

עורגים משובת נעורים.

 

תגובות