שירים

הלך זר


ואני?
מה אני רוצה?
אני רוצה להנות עוד קצת מהפלא הזה
שנכנס כך באבחה מהירה לחיי
ומטייל בראשי ללא כל חשש
תר בשבילים הקטנים 
ונעצר להריח פרח שצמח לו בין האבנים
אותם האבנים שערמתי במרוצות ימיי
האבנים שבנו חומות חיי
וכך בין השבילים שבהן מטייל 
הופך כל אבן ומתבונן.

אנשים לא נקרים בחיינו סתם
כל אחד מהם חובר לנקודה המתאימה
וביחד יוצרים תצרף אנושי אחד
וההלך הזר בשבילי ראשי
לא נקרה סתם בדרכי
ובנקודה הזו בלבד
חברנו יד ביד
מעיזים להושיט יד
להכניס אחד את השנייה

לשבילים הצרים בראשנו
לשבילים שאף אדם לא צעד בהם לפנינו
להפוך כל אבן לרגב אדמה
ולגולל אותו בידינו יחדיו
ומשם להפריח פרח נוסף

כל הזכויות שמורות

תגובות