שירים

מבט עיניך


מבט עיניך - 
מאיר הליל, רחוק ושלם
מבט עינך -
עצוב כיום, משמים כחלום
מבט עיניך -
מרחיב חיוך, מרטיט לבב
מבט עיניך -
חומל לבדידות, חופן כאבי
מבט עינך -
מרנין עצבות, משמח יומם
מבט עיניך -
חודר עורי, מבליח שתקתי
מבט עיניך -
שקט כליל הבהיר
מבט עיניך -
אינו עוד מדיד
מבט עיניך -
רחוק מתמיד 

תגובות