צבי רז

שירים
שברים מהניכר
צבי רז / שירים - 27/09/2022 22:09
18
צפיות
גטניו פארק
צבי רז / שירים - 26/09/2022 17:07
27
צפיות
נתמך
צבי רז / שירים - 25/09/2022 16:50
16
צפיות
הצדק נעשה
צבי רז / שירים - 24/09/2022 16:49
26
צפיות
שביל הגעגועים
צבי רז / שירים - 23/09/2022 16:46
29
צפיות
מדרגות העץ
צבי רז / שירים - 22/09/2022 16:45
35
צפיות
נושף ומתנשף
צבי רז / שירים - 21/09/2022 16:45
31
צפיות
געגועים רכים
צבי רז / שירים - 19/09/2022 16:42
26
צפיות
הייתי שותה עוד
צבי רז / שירים - 18/09/2022 16:42
33
צפיות
שכונה
צבי רז / שירים - 17/09/2022 15:44
27
צפיות
ביריד בארץ מולדתי
צבי רז / שירים - 16/09/2022 14:43
29
צפיות
במקום המתאים
צבי רז / שירים - 15/09/2022 13:41
28
צפיות
קומפוסט
צבי רז / שירים - 13/09/2022 22:54
24
צפיות
הנכדה
צבי רז / שירים - 12/09/2022 22:30
38
צפיות
לב זהב
צבי רז / שירים - 11/09/2022 22:13
36
צפיות
טיסה זולה
צבי רז / שירים - 10/09/2022 17:46
46
צפיות
ברגע זה ממש
צבי רז / שירים - 08/09/2022 08:28
31
צפיות
האִם
צבי רז / שירים - 07/09/2022 08:23
33
צפיות
בן-זונה
צבי רז / שירים - 05/09/2022 22:26
39
צפיות