jakuper

סיפורים
ביוגרפיה קצרה.
jakuper / סיפורים - 05/09/2010 16:54
38
צפיות
למה אנשים כותבים
jakuper / סיפורים - 26/08/2010 17:06
37
צפיות
אגדה למבוגרים.
jakuper / סיפורים - 24/08/2010 22:22
42
צפיות
המוזה האחרונה בעולם.
jakuper / סיפורים - 15/08/2010 18:40
23
צפיות
לילד שיכלתי ללדת.
jakuper / סיפורים - 12/08/2010 19:45
41
צפיות
שבע שנים
jakuper / סיפורים - 15/07/2010 23:59
34
צפיות
קורס שישנה חיים.
jakuper / סיפורים - 06/07/2010 21:07
39
צפיות
רכבת הרים - 1
jakuper / סיפורים - 13/06/2010 21:26
31
צפיות
חברים, היזהרו!
jakuper / סיפורים - 12/06/2010 19:48
30
צפיות
משחק הפרסומות.
jakuper / סיפורים - 10/05/2010 13:53
34
צפיות
איך להיות צרכן טוב.
jakuper / סיפורים - 08/05/2010 08:39
34
צפיות
ניהול זמן לפי יעקב. 836 מילים
jakuper / סיפורים - 09/04/2010 00:00
34
צפיות
מראה מראה שעל הקיר.
jakuper / סיפורים - 04/04/2010 11:47
31
צפיות
תחליף.
jakuper / סיפורים - 31/03/2010 20:05
35
צפיות
מי הבוס? 75 מילים
jakuper / סיפורים - 15/03/2010 15:39
30
צפיות
31
צפיות
כלבלב לילד. 6 - הגור. 661 מילים
jakuper / סיפורים - 11/03/2010 18:30
36
צפיות