ליאון

פוסטים
תורתו אומנותו
ליאון / פוסטים - 24/05/2013 00:00
7
צפיות
אמת אובייקטיבית
ליאון / פוסטים - 22/06/2012 00:00
6
צפיות
אין אמת אובייקטיבית?!
ליאון / פוסטים - 16/06/2012 18:23
7
צפיות
שירים
אובד בין העצות
ליאון / שירים - 26/10/2013 09:44
6
צפיות
כוחות שבפנים
ליאון / שירים - 27/02/2013 12:37
9
צפיות
כעבד שנרצע
ליאון / שירים - 03/01/2011 14:16
4
צפיות
צמוד, בן לויה (המוות)
ליאון / שירים - 21/09/2010 13:03
6
צפיות
ספרי לו
ליאון / שירים - 29/08/2010 09:08
3
צפיות
שדות רוגע
ליאון / שירים - 03/08/2010 12:40
7
צפיות
אם בשל הפרי
ליאון / שירים - 29/07/2010 08:43
6
צפיות
רגעים בתוך ייאוש
ליאון / שירים - 06/07/2010 09:21
4
צפיות
מישהוא ראה אותו?!
ליאון / שירים - 22/06/2010 10:37
7
צפיות