שירים

נוסטלבגי' לברה''מ

UK-RSFSR.jpg

ככה קבעה המדינה בחוקה:

ייצור, הפצה או אחזקה

בהמצאות שקריות

שמשמיצות ומבזות

הן ביודעין ולא בטעות

את החברה או את התרבות

או השלטון הסובייטי

דינם - מאסר

לתקופה בין שנתיים לעשר שנים.

זה מה שקובע הסעיף ה-70

בתקנון הפלילי

של ר.ס.פ.ס.ר (eR-eS-eF-eS-eR קרי)

 

וכאן יש כאלה – להם זה חסר.

בנוסטלג’י זה לזה מגידים:

לו גם אצלנו יהיה כזה דין!

 

דרך אגב – באותו תקנון

הדין לא יחיד ואף לא אחרון -

 

יש עוד רבים ששמים בפלילים

דת ושבת ותורה ותפילין.

 

תגובות

גלי צבי-ויס / ללא געגוע / 18/05/2023 07:18
Eli Pogrebinsky / תתפלאי לשמוע כמה מתגעגעים יש. אפילו כאן בארץ. / 18/05/2023 12:07