שירים

אש חיה

https://www.youtube.com/watch?v=j2HJhH-_rd4

 

בזמן אחאב ואזבל היה דבר

אין מטר, נעצר

היה אז אליהו את העם מקהל

בכרמל

אל ההר

 

שם נביאי הבעל

ארבע מאת

קראו בשם הבעל

ברוב קולות

ושני פרים על שני המזבחות

 

ואל מזבח אליהו

 

אש, אש, אש חיה

מהשמים אל הקרבן ירדה

כן, כן, כך היה

אין זו משל ואין

אין זו אגדה

 

כשלהבת פלד

כוח האש

והיא מחסלת

לח כיבש

כל מה שיגע בה יתקדש!

 

אש, אש, אש חיה

מהשמים אל הקרבן ירדה

כן, כן, כך היה

זה האמת ואין,

אין זו אגדה

והעם אפים

משתחווים

האש מן השמיים –

פלא-פלאים

כן השם הוא הוא האלוהים!

 

 

אל אברהם אבינו עת העקדה

אש ירדה,

דע, דע, דע!

ובמקדש שלמה אותה ראינו ב

עבודה

פר, איל ועגל,

משחר הזמן

גם נוח, גם הבל

הביאו קרבן,

משה ואהרון על המשכן

 

אש, אש, אש חיה

מהשמים למי שליבו טהור

היא, היא עשויה

מאור בראשית היא מאותו מקור

היא מזומנת

בכוח תפילה

יש בה חן וחמד,

היא אש סגולה

התורה אליה נמשלה.

 

אש, אש, אש שכינה

על המזבח תוכל היא את הקרבן

היא, היא מקרינה

געש רותח, כשמש במלוא עצמה

צהירה וזוהר,

זיו להבה,

אש דבקות וטוהר,

אש אהבה

כי קרבן הוא מלשון קירבה.

תגובות

גלי צבי-ויס / אש האהבה / 09/06/2024 07:27