שירים

כל משורר ההולך - מוקדש ליוסי הלמן ז'ל, תוך רגשי תודה למוטי אשכנזי


כל משורר ההולך,

ולא יישיר עוד מבט

אל אוהביו :

הריהו כנשמה 

המתבוננת ממעל:

עצובה באובדנה,

אף היא.


כל משורר ההולך:

כמו נגע בתומתם 

של

ימות עפר ותכלת :

ולא ייסוב עוד-

לאחור.


כל משורר ההולך:

כדונג יימסו-

טיפות חמלה 

ממעל:

 הישר אל לב האנשים.


משורר הולך.

נעלם.

במחי שעת אמצע-

אחת.תגובות