שירים

את נוגעת בעיני


את נוגעת בעיני
ממרחק של
ימים ולילות
שרועה על דרגש
האסירה בכלאה.
העצובה.
השותקת

ואני משרתך
מהרחוק
והשואל
והלא מבין.
וספל יין רדום
ואדום
למרגלות בטנך הלבנה.

והיונים שולחות אלי
את אשר נותר
מתשובתך
לשירי אהבה אבודים.

ואני מה?
אשורר את אשר
אמור הייתי
ללגום
מפטמות שדייך
במסתרים.


תגובות

אודי גלבמן / תודה תודה...וגם תיקנתי / 16/05/2014 22:00
אודי גלבמן / תודה אלה..וגם תיקנתי כ� / 16/05/2014 22:01
נטע התמר / תשוקה שהיא מרחוק. נפלא / 16/05/2014 19:29
אודי גלבמן / מאד מודה לביקורתך האו� / 16/05/2014 22:02
אודי גלבמן / נטע יקרה...תיקנתי. המון / 16/05/2014 21:58
גלי צבי-ויס / דרגש האסירה בכלאה העצוב / 16/05/2014 21:08
יום טוב צבי / ואתה משרתה / 17/05/2014 07:33
אודי גלבמן / תודה רבה עליזה יקירתי- / 17/05/2014 23:01
נורית ליברמן / אשורר את אשר אמור הייתי ללגום מפטמות שדיך / 17/05/2014 21:47