שירים

ומה חשבת לעצמך (מתוך "שירים על אהבה לא מותרת")

ומה חשבת
לעצמך?
שבסופו של יום,
במסעו האפלולי-
לא יהא
הוא
כסחף נוגע
באדמות הקדושות?
שלא יתהה מולן:
רטובות,
בודדות,
אבודות.

שלא יקשה
בינו 
לבין עצמו-
אודות כל מה 
שהיה עליהן לומר,
ולא העזו-
מחמת 
 נדרים ושבועות.

תגובות

אודי גלבמן / בהחלט.והעקבות הן לקרב / 03/05/2014 15:48
יצחק אור / אדמות קדושות / 03/05/2014 19:01