שירים

אינני איש צעיר כאשר הייתי

אינני איש צעיר כאשר הייתי.
מאוויי אינם נחפזים אל 
שדות הדבש האחר
כאשר חרדת
בהיותי מהלך מעבר לגבעות
ועם שקיעה 
חוזר,והולך וחוזר-
ואין יום
נגמר.

ומבחינתך,
ימים ארוכים ובלתי נגמרים
הנם החסד התם
של אח בוערת
ואני איתך,
ושום כלום
לא מתדפק
לא בא.
לא קרב.


מסיר אנכי
את כובע ההלך האובד-
בעוד את כונסת
רגעי תום וחמלה,
ואחרית היום
קרבה והולכת.
ומה יפה שמלתך
האדומה,
אותה תפשטי
 בזחיחות המתבקשת-
ובטנך הומה.

ועוד מעט יבוא הבקר-
כמובן. כנדרש.
כידוע.
ואשר היה-
היה.
והלא-
לא.

תגובות

נורית ליברמן / אודי ידידי היקראת הזמ / 21/04/2014 19:50
אודי גלבמן / הכוונה היתה להדגיש את / 21/04/2014 20:09
נורית ליברמן / היא אינה מזדקנת אשתוה / 21/04/2014 22:16
אודי גלבמן / נורית יקרה...אהבתי עד מ / 22/04/2014 07:40
גלי צבי-ויס / ושום דבר לא מתדפק / 21/04/2014 20:01
אודי גלבמן / אכן,וזו השלמה של מה שכ / 21/04/2014 20:10
גלי צבי-ויס / ~love~ / 22/04/2014 13:21
אודי גלבמן / וכי יש ברירה אחרת? תוד / 23/04/2014 11:56
יום טוב צבי / שקול יותר / 22/04/2014 10:33
אודי גלבמן / מסכים בהחלט, יום טוב ו / 23/04/2014 11:57
מרים מעטו / אודי יקר ~love~ / 22/04/2014 15:30
אודי גלבמן / גם לך יקירתי- המאירה א / 23/04/2014 11:58
אילנה בר שלום / אינני איש צעיר כאשר הייתי / אודי גלבמן / 22/04/2014 19:49
אודי גלבמן / אתה "תקפת" את הנקודה הכ / 23/04/2014 12:00