שירים

בבקר קמה העיר החדשה

בבקר קמה העיר החדשה
ואת ארובותיה כונסת
אל בין
הסדין הלבן.

ורבים רחובותיה,
סועדים פת
זריחתם-
בדפנות סמטאותיה
העגלגלות.

ורב- רבות
רברבניות
שלוליותיה הזכות,
מתלחלחות בחן
מתוק ויגע-
תחת אור פנסיה
התכול.

וקסומים כבים
חלומותיה
אל בין
חלוקי דרכיה
המתגלגלים.

וגם סודותיה
עודם:
בלא ידוע-
המאד.

תגובות

אלה לי / קמה עיר חדשה / 12/04/2014 08:17
אודי גלבמן / טוב..אז לא ממש מוארים.ו / 12/04/2014 12:33
גלי צבי-ויס / קסומים כבים חלומותיה / 12/04/2014 09:15
יום טוב צבי / אל בין הסדין הלבן / 12/04/2014 09:42
אודי גלבמן / כן...אני תמיד בעד אוירת / 12/04/2014 12:38
אילנה בר שלום / בבוקר כמה הרוח / אודי גלבמן / 12/04/2014 20:15
עליזה זאבי / העיר נעורה ...משפשפת קוריי שנתה ~love~ / 12/04/2014 20:46
אודי גלבמן / ואור נגוהות בליבך פני� / 12/04/2014 22:03
אהובה קליין / אודי היקר. / 12/04/2014 23:36
נורית ליברמן / מסתורית היא העיר שלך � / 13/04/2014 00:23
אודי גלבמן / ממש כך- ורק ביקשתי  לת� / 13/04/2014 05:50