שירים

מַבְכִּיר

פְּרִי  הָבֶּטֶן שֲלִי מַבְכִּיר ,

מְשָנֶה תְּנועִה לְרוּח סְתַיו

מְגָבֵּש צִבְעו, מִתְכָּסֶה עֲלַיו

מַמֲתִּין לְאֲווִיר הָעולַם .

 

דִמְעותַּיי כַּבְדולַח

מְנַצְנֶצות אושְרִי

חִיכִּיתִי כּל כַּך

שְתִהֶיה מִתוכִי לְשֶלִי .

 

תּודָה לךָ אֶלִי

וַיְהִי .

תגובות