שירים

הדרך

 
הַדֶּרֶך
 
נטעתי עצים
לסמן את דרכי
בא הכורת וכרת אותם
לבנות לו בית,
ואבדה לי הדרך.
 
פיזרתי פרורי לחם
לסמן את דרכי
ובאו צפרים ולקטו
מזון לגוזלים שבקן,
ואבדה לי הדרך.
 
הנחתי אבנים
לסמן את הדרך
ובא הסוקל ואסף
לסמן את דרכו שלו
ואבדה לי דרכי.
 
שתלתי פרחים
לסמן את דרכי
ובאו ילדים וקלעו להם זר
ואוהב קטף פרח לאהובתו,
ושוב אבדה לי הדרך.
 
אספתי את געגועי
לסמן את דרכי
ואיש לא אסף אותם
לבנות לו בית ושביל
ונשארה לי דרכי
כואבת ודומעת
ואני אבודה בה.
 
 
 
 
 

תגובות