שירים

יותר טוב היום שטוב יותר מאתמול

יותר טוב

 היום

שטוב יותר

 מאתמול

יום ועוד יום.

מארג זיכרונות,

נטולי מילים

עמוסי רגשות

מרגשות שונים.

אסורים מותרים

מה זה כבר משנה,

שהרי הם

קיימים,

נושפים בי

 במלא עוזם.

רק, משנים פנים,

והלכי רוח בחוזקים שונים.

תגובות