שירים

השפעה סביבתית

השפעה סביבתית

 
כשהמציאות שלווה והבריאות יציבה, יקראוני אופטימיסט

וכשהמציאות סוערת והבריאות מתדרדרת, יקראוני פסימיסט.

להתחרפן לא בא לי,

אך כשבאופן גלובלי

המצב הכללי עכשיו שלילי - אני ריאליסט.

 

תגובות