שירים

והדעת ניטרפת

בוהה,מחכה,מצפה ומתענה
כאובה,שבורה,מרוסקת ובוכיה
מצפה ומחכה שתבוא ותיקח
את שברון החלום
את רסיסי המחר
עוצמת עיניים בתוך אפלה
ומתוכה אתה מגיח כאש כבויה
ניצת מחדש במלוא זוהרך
מחדש בתוך לבבי המנופץ
אותו הלב אשר למד לבכות
אותו אחד שהלם בשבילך
אותו אחד שנשבר בגללך
כשאמרת לכי מפניי ולא תשובי
וגם כשאותי גירשת מימך
אל צלילים אפלים שחתמו את שפתיי
ולכדו בתוך קורים את נימי שפיותי
עדי רגע ששוב חזרת ממצולותיך אליי
ובקעת כקרן שמש דרך שמיים קודרים
וביעף פיזרת כל עצבות וכאב
שעטפו במרירות את תהומי הלב
ועכשיו כששוב עוצמת עיניים
מנסה לחלום על אחר חוץ מימך
ושוב אתה חוזר מהצלילים שלך
ומשליך אל לוע השאול כל אחד
שבתעוזה העז לשים חותמו בתוכי
אני שלך,כולי עד אין סופיי
לעולם לא נגמרת בך ובלעדיך קמלה
אחוזת אימה מקיצה שטורדת שנתי
ובוחשת בין נחשולי העבר בכפית ההווה
מתבלת אותו בגוונה המרנינים
וחותמת מחדש בתוכי את שימך

22:35
25-10-2012

תגובות