שירים

בריחה


היא הולכת ומתייעצת, כל הזמן

פעם עם מתקשרים

פעם עם רבנים

פעמים עם אלוהים

 

רק עם עצמה איננה מתייעצת

ויש אומרים שזו הסיבה

 

היא הולכת ומתייעצת עם שוטים

אנשים קטנים

שיודעים לדבר דברים גדולים

אך תמיד ממלאים אותה בחטאים מתוקים

 

 

ואיך יצא שיצאה מבולבלת

אם רק עם עצמה איננה מתייעצת

ויש אומרים שזו הסיבה

 

היא הולכת ומתייעצת

כל הזמן

והעולם מצידו  נותן לה תשובות רבות

רק לא אחת

 

ורק עם עצמה אינה מתייעצת

ויש טוענים שזו הסיבה



תגובות