שירים

מגרש פרטי

 
 

אני מחוץ למגרש המשחקים

אף פעם לא ידעתי לשחק כמוהם

ותמיד רציתי.

אני מחוץ למשחק

והם לא רואים

שאני כבר רחוקה, רק לעיתים מתקרבת מעט

לראות שיש גדר סביבם

 

אני מחוץ

והם צוחקים שם

אני רואה

את החיבור והאהבה לעצמם

ואני מתקשה כך

אפילו ביני לעצמי

 

 

אני מחוץ למשחק המקובל

אבל יש לי משחק משלי

אני מחוץ למגרש

אבל אף פעם לא הרגשתי כל כך שייכת

 

תגובות