שירים

קונפליקט אדיפאלי משהו....

 

המילים רוצות לצאת ממני בנחשול ענק שוטף, מנקה.... סוחף כזה...

 

רגשות טעונים, תחושה מלאה וריקה לסירוגין.....

קונפליקט אדיפאלי משהו....בין דחפים מודחקים למוסכמות, לדרך ,למחויבות לשמה.

רגשות טעונים קימעה ביותר מסתם איוושה קלה, יותר בכוון של רוח סערה....

ואני

אנא אני בא....

 

תגובות