שירים

דממות

דממות - נירה לוי חכים

 

 

הרעש ישאג בהמון

וקולו יעמוד בעיינו,

הדממה תהרה מקרבה,

קולות אין ספור.

 

אחת היא הרעש,

הדממות רבות הן,

יש דממות שותקת,

דממות נעצבות ונוגות.

 

יש קול ענות גבורה

יש קול ענות חלושה.

יש דממות רצופות זעם ומרי,

דממות שקוויות שנאה ואכזבה.

 

ויש דממה שוקקת אהבה ותקווה,

נושאת עדנים באפיקי הנועם והשלווה,

לנטוע חדווה בפניהם חן סגולה,

מתק דודים הניגר מעטיני חלום.

 

כול הזכויות שמורות!!!

תגובות