שירים

אימא

אימא   נירה לוי חכים

 

 

מכונסת בתוך עצמי

ליבה הולם בעבורי

באצילות ליבה הגדול

הנושא את עול הכול

אימא!

 

רכות אורה טבוע בפניה,

קורנת מהן אהבה.

את שמרפאת הפצעים,

משככת את הכאבים.

 

בשלוותך נוסכת שמחה,

בידיך חופנת דמעה,

מאמצת לחיקך,

מעלימה את הכאב,

אימא!!

 

מי עומד לצידך?

מי מנחמך?

 

שפע בך נגדש גואה על גדותיו,

היופי בענייך הירוקות,

מלווה את חיי, וטרדות יומי,
אימא אימא שלי.
 
 
כול הזכויות שמורות!!!

תגובות