שירים

סדום

א.
אהבתך
עדות חקוקה בבשרי
ציפורני חתול
לא פרח
 
תשוקתך תער
לא מרחם
חותכת בבשר החי-
ראשית קיץ
 
ושרתי הלל
הללויה על שנתן
וברכתי
מוסיף החשק
ומוריד הטל
טל אהבתך
 
ב.
 
היה החול בחוף עתלית
ואמרת
אני רואה למרחוק
ולי היית כל אופקיי
קרוב
 
הסעתי אצבעותיי על גופך
ערום
דולה להבות סודם
חטא
כה אהבתי
מכרות תמנע בנחושת גופך
 
אמרת,
לשונך קיבלה כנפיים
ובמטר צחוקי הפכתי גופך
גבורתי פנס-
בלחש מסתרייך
 
היית לי ארץ אש
הבטחה לאמור-
סדום.
 
כהז"ש @

תגובות