שירים

אות קין או-אולי מכתב אהבה

 
הנה כי
נאקת גופך עולה מאדמה
דמי חיי
שחוטים
ממנחה שסורבה
הנה כי
ואות בי לעד
 
פרדס מנעמייך
גפן פוריה
שתלתי
ביכרתיך על פני לאה
לעת מנוחתי
את לי מנחה
 
ואת
 מיאנת מנחתי
ואני נע ונד
לא מחפש
יודע
ותר חסר מנוח
 
ובלילה ההוא,האחרון
התפשטתי
והשלכתי בגדייך
והותרתיך ערומה באור עז
לא מרחם
אכזר
ללא מסתור
 
בלילה ההוא
כל חושיי הולכתי אלייך
למיטב גופך
הסעתי כאביי הנודדים
נחלת בשרי
אל בערתך
 
והותרתי אותך
נוכריה וזרה
כמו זונה
באור הקשה
ערומה
ערומה
נוחלת כאביי
 
*כלות הלילה
ואני לבד.

תגובות