שירים

תורת ההגיון

 

 

 

 

 

ההיגיון של הבחירה בין שניים

היה תמיד מקודש

כאילו תמיד הברירה הנכונה בין השתיים

היא היחידה שיש בה ממש

 

הבחירה בין הימין לבין שמאל

בין הטוב לרע

בין זו שתגרור שאול

לבין זו הנושאת ברכה

 

הבחירה הפשוטה

הנקייה מהטיה וסיבוך

ובזאת גדולתה

ישרה וגלויה השוללת היפוך

 

אותה מחזק השכל הישר

והדעה הרווחת

רק קח החלטה, ומהר אם אפשר

וכולם ממך ירוו נחת

 

ההיגיון הזה הבריא

שביסודו הוא מקח טעות

מבוסס, כביכול על, הניסיון האישי

פוסל אפשרות - סבירה, של אי-וודאות
 
@כל הזכויות שמורות

 

 

 

 

 

תגובות