שירים

יין

 
 
 

לוגמת יין

שפתיי

צבועות אודם

עתיק

כיין

 

שלובת רגליים

חצאית חוצה כפתור

גרובת גרביים

שקופות שחורות

חריץ חזה שופע

לב הולם

פעימת היין

 

קמה לרקוד

שערי שחור

עניי יוקדות   

ספוגת תשוקות

נועלת נעליים

אדומות 
כיין 

 

תגובות