שירים

עדשות ראייה של דמיונות גרידא...

 
לגדול בבית בלי יסודות
פרוץ
בלי חלונות
ולחפש שרשים
והדרכה לבניית יסודות חדשים
את הא' ו ב' של חמורים וסוסים
לא רק חכמת רחוב
אלא גם חכמה של תרבות
של אמת ומודעות
החכמה להתנהל בחיים האלו
להבנות ואולי לזכות
גם לבנות
המצאות בחושך הניתן למישוש
ותקווה
עם עיניים נשואות לעבר ניצנוצי אורות
אי שם מעבר לגבעות
מאלו שמצליחים להאיר
כי ממש חשוך ולא רואים
מרגיש לך שאור
אבל ממש ממש חשוך שם בפנים
בעולם הזה הפנימי
בזה שכולם מחפשים
העולם הזה שסיפרו לי עליו
שהוא אני
והסיפור הזה נותר סגור
וחסר בירור
בעולם המושגים הנצרכים להמשך החיים
למי שבאמת
רוצה מודעות
למרות שהאמת יש בה יותר
מהמורכב והלא פשוט
כי כשנכנסה איזושהי קמצוץ של הבנה
שאולי ישנה אפשרות
שאת חיה בסרט מסויים ויש מצב
שאת טועה
או לייתר דיוק תועה
הולכת כסומא
    עם עדשות ראייה של דמיונות גרידא
מאלו שנראים כמציאות
וכאמת מוחלטת וברורה
ועוד עם חותמת כשרות
מזו שהיויתה לי "כהדרכה" וכחומה בצורה
תוך אהבה עיוורת
עם גבולות די שקופים
כמעט מחוקים
 
והגילוי הזה
קמצוץ הראייה
מותיר אותי די חשופה
חשופה בזעיר אנפין
למידות שבי לחסרונות לייתרונות
להתמודדות האמיתית
בהכרת הרע
ובעיקר להעצמת הגאווה
 
פתאום מגלה דברים חדשים
כמו ילדה
רוצה לראות עוד ועוד
אבל פוחדת קימעה
חוששת לגלות
את האמת ואת כיעורה
חוששת לראות עוד קילופים
 ולחשוף עוד תפאורות
גם ככה
הלב, הלב נקרע
מגילוי אמת כ"כ כואבת
של אהבה גדולה גדולה
משענת חיה מדברת
שהיוותה יותר מחומה בצורה
מזו שנאחזתי בה כטובע בקרש הצלה
ובכלל אנחנו ביבשה...8
 

תגובות