שירים

פעמיו

צופָה פעמיו,

שחקן פוסע פנימה, פקוחות עיניו.

יד מושטת,

מבט שואל,

מסכה מעורטלת.

קושרת חוטי מחשבותיו,

צרורים בידי נתנם,

לסרוג עד אשר יגיע.

זמן שעומד מלכת,

זה שפעם טס בקצב האור,

נדם, תם ונשלם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובות