הודעות

בחירה נכונה?

 
 

 " בחירה נכונה היא מצב של אין ברירה"    

 

תגובות