שירים

על החיים ועל המוות

 
 
 
על החיים ועל המוות
 
 
אני אחיה כמה שאחיה
ואני אמות כשאמות.
כשאמות אני אחיה שוב
וכשאחיה שוב אני אמות
שוב ושוב.
אני מתה עליך ואתה חי עלי
אני חיה מתחתיך ואתה חי מעלי
לפעמים חי מתחתי
בדרך כלל חי לידי.
ואני חיה אותך ואתה
אתה
מת בלעדי!
 
 
 
 

תגובות