שירים

צדפים מרוסקים

 
היתה מלכת תשוקות
נחילי אכזבה זרמו בורידיה
נשמה על חוף ים רגעי נחמה
כצדפים מרוסקים
התמוססו בין אצבעותיה
עת שפל .

ריפדה לילותיה
תיבת שקרים מלוחים,
יומה היה לחלום
מציאות חייה חוללה
בין עצב לצחוק .

התעוררה ממזור
תקווה פעמה בליבה
לפני שיהפוך למאובן
ויקפיאה כליל .

תגובות