שירים

אלוהים אדירים

 
 

              אלוהים אדירים   -  מילוא דוד

              אלוהים, אנחנו החיים והם למעלה

              אוספים יחד כוחות כדי לומר לך

              מספיק עם העקדות ,די לכפרות

              התעטף בטלית והנח תפילין

              כי הגיע שעתך לבקש סליחות.

תגובות