שירים

זועקות שתיקותי לרוח

 
 
ניתקה שרשרת תקוות
יום יבוא.
והייתי שלכת בגנו.
הוא בגאונו ואני
ביגוני.

והייתי רוח סתיו
בין בדיו החשופים,
נשבתי ביניהם
והם עמדו אילמים.

אל תראני בשחור
ראני בכחול.
זועקות שתיקותי ברוח.

תגובות