שירים

בשפת לשון

יש נשים
המדברות
בגוף זכר
ישנם גברים
המדברים
בגוף אישה.

תגובות