שירים

ביננו

כל המילים
החרותות ביננו
יהיו חרוטות
על ליבנו
לעד.

תגובות