שירים

שיר הרוכבים

בואו ונשעט אל
,האופק ההזוי הזה
ישובים על גב
.סוסי הווה פראיים

בואו נתקדם מן
,הדרך שהשארנו שם
נשאיר את ההשערות
.לרוכבים אחרים

נתפשט אל חופים רחוקים
.מכוסים בדקלי חוויות
נכבוש יחדיו ארצות משונות
.לא נעצור, לא נביט לאחור

בואו נדהם מן
,היופי המרהיב ממול
נשאיר את הביצות
.לפתיים מאחור

בואו נעצור רק
,כשנשבע מעוד אבק דרכים
נעביר את הסיפור גם
.לרוכבים הבאים

תגובות